Sari la conținut

Prezentare Spital

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (SCJU Târgu Mureş) este cea mai mare unitate sanitară publică din Transilvania, de interes local, regional şi judeţean, care asigură servicii medicale, având 1089 paturi de spitalizare continuă, din care 939 de paturi pentru adulţi şi 150 paturi pentru copii, precum şi un număr de 123 paturi de spitalizare de zi, şi 12 paturi pentru însoţitori.

Unitatea noastră funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 953/2013, secţiile spitalului afându-se în patru locaţii (Tg. Mureș – str. Gh. Marinescu nr. 50, str. Gh. Marinescu nr. 34, str. Revoluţiei nr. 33-35 și B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 24, 40).

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind clasificat în categoria I – nivel de competenţă foarte înalt, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 310/07.03.2013, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1408/2010 – privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 323/2011 – privind aprobarea metodologiei şi criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Din punct de vedere organizatoric, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş dispune de o structură complexă de specialităţi, 57,43% medicale şi 42,57% chirurgicale, având în vedere structura secţiilor şi compartimentelor sau  59,28% medicale şi 40,72% chirurgicale, având în vedere numărul de paturi decizionate; dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritorii extinse.

Misiune, viziune, valori comune

Misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Angajamentul nostru a fost de la bun început şi va rămâne unul singur: să fim cei mai buni pentru o viaţă mai bună.

Viziunea conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș este de a deveni un spital regional de prestigiu, dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate, creșterea satisfacției pacienților, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților.

În activitatea desfăşurată ne bazăm pe următoarele valori comune:
– respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii a tuturor categoriilor de populaţie, de alegere a medicului şi a unităţii sanitare şi egalităţii în şanse;
– garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;
– asigurarea unei largi accesibilităţi la servicii de urgenţă, ambulatorii şi spitaliceşti, asigurarea unor standarde ridicate a competenţelor profesionale precum şi încurajarea dezvoltării lor continue.

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de expertiză, de consiliere, de prevenţie, de asistenţă socială şi de recuperare. Activitatea primordială a spitalului este acoperirea patologiei de urgenţă. Toate acestea sunt acordate în mod sistematic într-o varietate de specialităţi medico-sanitare, care îşi desfăşoară activitatea într-o structură organizatorică vastă, compartimentată în secţii, secţii clinice şi laboratore.

Menționăm că, în unitatea noastră activitatea medicală se îmbină permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese şi din contractele de colaborare încheiate anual, de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureș, respectiv școlile sanitare, contracte al căror obiect este furnizarea serviciilor de instruire şi formare clinică pentru elevi, studenți și doctoranzi, de natură să asigure toate condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a viitorilor medici și asistenți medicali.

Mai multe informații despre spital pe site-ul https://www.spitalmures.ro/