Sari la conținut

Fii Responsabilă De Sănătatea Ta

POȚI SĂ PREVII > Etapa II

Proiect POCU/826/4/9/138603, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ʺFii responsabilă de sănătatea ta -programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – Etapa II regiunea de dezvoltare Centru”

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș derulează proiectul „Program de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de col uterin, regiunea Centru”, cod SMIS 138603, în perioada 02.11.2021 – 29.12.2023.

Componenta 1: Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”- Regiunea de dezvoltare Centru

Axa Prioritara: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Operațiunea: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 50.854.697,81 lei.

Obiective:

Obiectivul general:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening) diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 de femei din regiunea Centru, dintre care minim 50% apartin grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 persoane din regiunea Centru, localizate in toate cele 6 judete, identificate in cadrul proiectului, provenind in special din grupuri vulnerabile, trimiterea la medicul specialist a 3600 de persoane, precum si oferirea de servicii de sprijinire pentru 3000 de persoane diagnosticate in procesul de screening, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport care sa creasca accesul la servicii medicale specializate si tratament, inclusiv peer-to-peer suport, consiliere psihologica, asistenta sociala, prin reevaluarea periodica a pacientilor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului.

2. Constientizarea si promovarea necesitatii derularii programului complex de preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.200 persoane din regiunea Centru, localizate in toate cele 6 judete, prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare specifice, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de individ, grup si comunitate, avand in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate.

3. Crearea unui sistem concret de asigurare a protectiei datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare si intreprinderea tuturor masurilor necesare pentru procesarea acestora in conditii optime de securitate, pe parcursul derularii proiectului

4. Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, avand ca prioritate cresterea accesului la servicii durabile si de inalta calitate, prin utilizarea de metode si instrumente de inovare sociala, precum si prin realizarea unui program de screening de cancer de col uterin, la nivel regional, nediscriminatoriu si adaptat grupului tinta pentru 170.200 persoane, respectiv facilitarea accesului la servicii de specialitate si tratament pentru
3600 de persoane, in cadrul caruia vor fi utilizate metode si instrumente de inovare sociala si vor fi promovate principiile nediscriminarii, egalitatii de sanse si utilizarea TIC in realizarea interventiilor.

Acoperire: Regiunea Centru (6 judeţe: Mureş, Alba, Sibiu, Braşov, Harghita şi Covasna).

Rolul și responsabilitățile în implementarea proiectului sunt prevăzute în acordul de parteneriat.
Alegerea Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș ca partener în acest proiect are la baza o bună colaborare între cele două instituţii.